Met alle marathons achter ons (en voor Athene/Istanbul-gangers nog voor ons) doen we het even rustig aan. Er is een route van 14 km om lekker te lopen langs de Vliet, maar voor degenen die de marathon van Linz nog in de benen hebben, kun je via de Brasserskade ook afkorten naar 10 km.

https://afstandmeten.nl/index.php?id=3340137 (14 km)
https://afstandmeten.nl/index.php?id=3340139 (10 km)