Twee maal per jaar, bij de aanvang van de trainingsperiode voor de marathon, vragen we een bijdrage voor de pot. Die bijdrage is nodig om de benodigde aankopen te kunnen doen voor de dorstige en hongerige lopers en ze op weg te helpen naar Amsterdam, Lissabon, Dublin of New York.

Heb je voor de najaar periode nog geen bijdrage gedaan?

Het kan elke zondag bij de crew of overmaken naar:

Stichting Lekker Gelopen

Rekeningnr: NL22RABO 030 142 40 55.