Het waren waarschijnlijk de hoge luchtvochtigheid en de spanningsboog met lage weerstand die er voor zorgden dat menig loper vanochtend zware benen had en minder vlot dan gewoon vooruit kwam.

De zomerse omstandigheden maakten het wel vrolijk voor de ca. 35 aanwezigen. Het tochtje van 16 km richting ’t Woudt ook wel. En de crew natuurlijk met hun mobiele stalletje en lekkernijen. Maar toch ervaar je steeds in de post-marathon periode, als het doel en de druk eraf zijn dat het bewegingsmechanisme moeizamer functioneert en 16 km dan nog een aardige opgave kan zijn.

Geklaagd werd er overigens niet. In tegendeel het vrijblijvende gehuppel, de kenningsmaking met de nieuwkomers en de gesprekjes met de teruggekeerde lang afwezigen maakten het een vrolijke boel. Mede wellicht ook door de komende vakanties waarover door het heerlijke weer van afgelopen week al met regelmaat en enthousiasme werd gesproken. Nog geen vakantie in het verschiet ? Dan gewoon komende zondagen lekker een kilometertje of 15 komen lopen. Die zware benen ben je zo van af.