Het waren slechts 30 schamelige minuten eerder dat het verbale startsignaal vanochtend klonk voor de 21 km trip via ’t Woudt. Iedereen blij met die vervroegde start zou je denken in deze warme omstandigheden. Nee dus. Robert van der Gaag bleek door het volgens hem onverantwoord vroege aanvangsmoment bio ritmisch totaal van slag met negatieve gevolgen voor zijn humeur, en omgeving. Zelfs de arme dames van de energievoorziening moesten het ontgelden en kregen het verwijt volgzaam te accepteren eerder met de dienstverlening aan te vangen.

Ach, verder waren er onder en van de lopers, afgezien van wat extra hitte gepuf, geen klachten en werd Robert zijn tijdelijke depressiviteit gegund. Hij schijnt daar overigens mee om te kunnen gaan en er zich persoonlijk geen zorgen over te maken.

Bij het derde steunpunt, bij Annie in de straat viel er zelfs helemaal geen onvertogen woord. In tegendeel, Annie stond met haar zus de lopers te verwelkomen en te verwennen en buurtgenoten keken met bewondering naar de inmiddels doorweekte lopers. Wel zag je de buurtjes bijna denken “waar is ze(Annie) nu weer mee bezig”.

Volgende week 16 km en wederom start half negen. Houd Robert in de gaten a.u.b.