De afgelopen weken zijn de nodige reacties op de Lekker Gelopen! enquête ontvangen. Ruim 70% van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden om na afloop wat te kunnen napraten met een kop koffie of een ander drankje. Ook toiletbezoek voorafgaand aan het lopen wordt op prijs gesteld. Een minderheid geeft aan het belangrijk te vinden dat kleding kan worden achtergelaten.

Locatiewijziging
Na een kennismaking en enthousiast gesprek met de voorzitter van DVC is besloten om vanaf 11 juni – vooralsnog als proef – te gaan starten vanaf deze locatie. Adres: DVC Delft, Sportpark Brasserskade 238, 2616 LA Delft.

Verzorging doen we lekker samen
Alle respondenten zijn bereid om enkele keren per jaar mee te draaien bij de verzorging. Dit is echter nog niet genoeg om het hele jaar vol te plannen – daarom de oproep om op korte termijn alsnog de enquête in te vullen. Als alle lopers enkele keren per jaar meedraaien in de verzorging, dan houden we dit voor iedereen leuk en te doen.

Weg met die wegwerpbekertjes
Die wegwerpbekertjes zijn wel lekker makkelijk, maar ook erg milieu-onvriendelijk. Dat past niet bij Lekker Gelopen! Na verschillende opties te hebben overwogen en een experiment met uitklapbekers, heeft het bestuur besloten om het helemaal anders te gaan doen. Vanaf 11 juni wordt aan alle lopers gevraagd om te zorgen voor een (korte routes) of twee (lange routes) eigen vooraf gevulde bidons mee te nemen. Deze kunnen voorafgaand aan de start bij de verzorging in kratten worden gezet en ieder kan dan zijn eigen bidon pakken bij de drankposten onderweg. Het is aan het verzorgingsteam van dienst om te bepalen of zij zorgen voor versnaperingen onderweg. Banaan, rozijnen e.d. kunnen dan in eigen bakjes worden aangeboden.

Even wennen en dan weer lekker lopen
Dit alles zal best wennen zijn, maar is nodig voor de continuïteit van Lekker Gelopen. Als jullie vragen hebben, meld je dan bij een van de bestuursleden. Ons doel is dat we nog tot in lengte van jaren elke zondag tegen elkaar kunnen blijven zeggen ‘Ik heb weer Lekker Gelopen!’.