Vanwege de marathon van Amsterdam was er vandaag geen Lekker Gelopen! route gepland. Tot zeg
maar 2019, deden veel LG-lopers in het najaar mee aan Amsterdam en in het voorjaar aan
Rotterdam. Je ziet nu dat er zoveel leuke loopjes en marathons zijn, dat met name deze editie van
Amsterdam wat minder populair is bij de LG-lopers. Wellicht aanleiding om hiermee in de toekomst
ietsje anders om te gaan. Je kunt je echter afvragen of we dit nu echt moeten aanpassen, omdat
vandaag bleek dat verschillende tempogroepen onderling hadden afgestemd en vanochtend werd er
vanuit DVC door hen een kortere of wat langere route gelopen. Voor de langere route waren zelfs
verzorgingsposten ingepland: een pitstop bij Annie, een echt feestje met slingers bij Bente en bij
Simone stonden we uit de wind in de garage. Ondanks het rare weer met afwisselend een zonnetje
en een fris buitje, constateerden we terug bij DVC tevreden ‘Wat hebben we weer lekker gelopen!’

Let op:
Op 29 oktober is er in verband met de Oostland-(halve)marathon ook geen officiële route. Wil je toch
met je LG-maatjes op pad, spreek dat dan op tijd af en/of meld je bij een app-groepje van mensen
met wie je regelmatig loopt.